Algemeen nummer

09 216 33 11

Bezoek pastoraal medewerker

U kan terecht op de pastorale dienst voor een persoonlijk gesprek of ontmoetingsmoment. Indien de pastor niet aanwezig is op het bureel kan u deze bereiken via het onthaal. Via e-mail is de dienst te bereiken via pastoraal@guislain.broedersvanliefde.be.
Ook familieleden van patiënten en cliënten kunnen een beroep doen op de pastorale dienst.