Zorgzaam & deskundig

Beste bezoekers,

Zorgzaam, deskundig, toegewijd en betrokken. Zo zetten wij ons in om een optimaal behandelings- en begeleidingsklimaat te realiseren waarbinnen mogelijkheden tot ontplooiing gecreëerd worden voor mensen die psychisch ziek zijn.

Wij hebben daarbij bewust aandacht voor mensen bij wie het ziek zijn een langdurig en complex verloop kent.
Onze gedrevenheid om met elkaar deze opdracht te realiseren vertrekt vanuit de christelijke visie op de mens en maatschappij. Deze visie zet ons ertoe aan om in elke mens, hoe ziek deze ook mag zijn, een naaste te herkennen.

Friends link: c2180-401 EX0-001 ICBB m70-301 070-466 070-487 icbb 1z0-497 C2090-303 ccd-410 070-177 og0-091 70-457 70-483 200-120 220-802 70-483 EX0-001 C_HANATEC131 070-466 vcp550 70-411 LX0-101 mb2-703 c4040-108 n10-005 ICBB 70-417 70-487 OG0-092 70-461 70-480 VCAD510 C4040-221 70-412 070-346 700-505 a00-212 mb2-703 c_tadm51_731 70-463 CCA-500 70-346 70-410