Algemeen nummer

09 216 33 11

Opname- en behandelafdeling- De Steiger

De Steiger is een plek waar mensen met een verstandelijke handicap tijdelijk worden opgenomen omdat ze zijn vastgeraakt in zichzelf en hun omgeving. Het team wil de geestelijke gezondheid van de cliënt optimaliseren door hem of haar te voorzien van de gepaste begeleiding, agogisch advies en coaching. De interventies van onze outreachmedewerkers vinden plaats in de natuurlijke verblijfsomgeving. Vertrekkend vanuit het levensverhaal van de cliënt gaan we bewust op zoek naar sterke punten, talenten en groeikansen.

Op basis van zelfsturende initiatieven werkt de cliënt samen met ons naar een positief toekomstbeeld. Dankzij een zo goed mogelijke samenwerking met de familie en het engagement van naasten proberen we hem of haar binnen een bepaalde termijn weer greep te doen krijgen op zichzelf en zijn of haar omgeving.