Algemeen nummer

09 216 33 11

Verstandelijke beperking met psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblemen

Zorg op maat:

Verstandelijke beperking met psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblemen

Opname- en behandelafdeling – DE STEIGER

De afdeling De Steiger is een plek waar jongvolwassenen (16-18 jaar) en volwassenen met een verstandelijke beperking tijdelijk worden opgenomen omdat ze zijn vastgeraakt in zichzelf en hun omgeving. Het team wil de geestelijke gezondheid van de cliënt optimaliseren door hem of haar te voorzien van de gepaste begeleiding, agogisch advies en coaching. Vertrekkend vanuit het levensverhaal van de cliënt gaan we bewust op zoek naar sterke punten, talenten en groeikansen.

Op basis van zelfsturende initiatieven werkt de cliënt samen met ons naar een positief toekomstbeeld. Dankzij een zo goed mogelijke samenwerking met de familie en het engagement van naasten proberen we hem of haar binnen een bepaalde termijn weer greep te doen krijgen op zichzelf en zijn of haar omgeving.

Outreach De Steiger – De Meander (Mobiele Interventie Cel)
Mobiele interventiecel (MIC) voor personen met een verstandelijke beperking en bijkomende gedrags- en/of psychische problemen werkt vooral intermediair en intersectoraal. Outreach komt naar de cliënt en zijn omgeving toe en zal vanuit hun expertise betreffende geestelijke gezondheid tijdelijk ondersteunen.

Meer informatie => outreach De Steiger – De Meander

SKIPI, mobiele crisiszorg voor volwassenen met verstandelijke beperking
In samenwerking met PC Caritas werd SKIPI opgestart, een mobiel team dat volwassenen met verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek bij crisissituaties begeleidt in zijn of haar omgeving.

SKIPI staat voor snelle, kortdurende, intensieve psychiatrische interventie. De medewerkers komen ter plaatse om expertise in te brengen en advies te verlenen. Het SKIPI-team is op weekdagen bereikbaar via 0477 88 02 08.

Meer informatie => SKIPI – informatiefolder