Algemeen nummer

09 216 33 11

Verstandelijke beperking met psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblemen

Zorg op maat:

Verstandelijke beperking met psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblemen

DE STEIGER 

De Steiger biedt een continuüm van zorg aan voor jongeren (vanaf 16 jaar) en volwassenen met een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen. Als ze ergens op vastlopen, bieden wij ondersteuning, zowel aan de personen zelf als aan hun omgeving. Het zorgprogramma van De Steiger omvat verschillende modules. In welke module cliënten terechtkunnen, hangt af van hun leeftijd, de specifieke hulpvraag, hun noden en die van hun omgeving. Bij een vraag voor een bepaalde module kan het team toch een andere module voorstellen. Naarmate de hulpvraag verandert, kan  – altijd in dialoog – ook geschakeld worden van de ene naar de andere module.

Dagtherapie
De dagtherapie is een semi-residentiële behandelmodule voor personen vanaf 16 jaar. We bieden ruimte voor ont-moeting en een plek waar de cliënt zich volgens z’n eigen vraag en nood kan ontplooien. Er is een therapeutisch aanbod op maat. De opnameduur wordt individueel vastgelegd en is zo kort mogelijk en zo lang als nodig. Verbinding met de samenleving en de eigen leefomgeving van de persoon staat centraal.

Jongerengroep
Dit is een residentiële behandelmodule voor schoolgaande jongeren van 16 tot 25 jaar met een licht of matig verstandelijke beperking. Een opname duurt 3 maanden; het team bekijkt een ontslag altijd samen met de context. De focus ligt op beeldvorming en behandeling. Er is een therapeutisch en een schoolaanbod op maat. Tijdens de opname is samenwerking met de omgeving van de cliënt essentieel. In het weekend keren de jongeren terug naar hun eigen omgeving.

Volwassengroep
Dit is een residentiële behandelmodule voor volwassenen met een licht of matig verstandelijke beperking. Een opname duurt 3 maanden; het team bekijkt een ontslag altijd samen met de context. Ook hier ligt de focus op beeldvorming en behandeling en is er een therapeutisch aanbod op maat. Tijdens de opname is samenwerking met de omgeving van de cliënt essentieel.

KPZ
KPZ staat voor kortdurende psychiatrische zorg. De behandeltijd is maximaal 6 weken, maar de meeste opnames zijn korter. Een interdisciplinair opnameteam bepaalt de duur van de opname en de behandeldoelen vooraf. De focus ligt bij KPZ op rust bieden, ontregelde en vastgelopen situaties stabiliseren en beveiligen, medicatie-aanpassing en een eerste indicatiestelling voor vervolgzorg. Daarvoor is er in KPZ een laagdrempelig aanbod waarbij het ‘zijn’ centraal staat.

Outreach De Steiger
Outreach is een mobiel team en gaat naar de leefomgeving van de persoon, altijd tijdelijk. Outreach wil vooral de context van de cliënt versterken. Samen met de omgeving zoekt het team hoe de zorg beter kan afgestemd worden op de noden van de persoon. Meer info lees je in deze folder

SKIPI
SKIPI is de crisiswerking van De Steiger. Bij een crisissituatie is er binnen de 72 uur een mobiele interventie. Samen met de persoon en zijn omgeving verkennen we de crisissituatie. Het SKIPI-team denkt tijdens de interventie mee na over mogelijke pistes en geeft eventueel advies voor doorverwijzing. Als de inschatting is dat een opname nodig en mogelijk is, kan snel een crisisopname (van max. 7 dagen) op De Steiger plaatsvinden. Een SKIPI-opname mondt niet automatisch uit in een andere module van het zorgprogramma. Meer info lees je in deze folder

Hoe kan je terecht? 

  • Aanmelden voor een residentiële opname of dagtherapie kan via de dienst zorgvragen van het P.C. Dr. Guislain, elke werkdag van 08.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur  op het nummer 09 216 33 90 of via zorgvragen@guislain.broedersvanliefde.be.
  • Een aanmelding voor Outreach De Steiger kan via outreach.desteiger@guislain.broedersvanliefde.be.
  • Een crisisaanmelding voor SKIPI kan elke werkdag van 8.30 tot 16.30 uur op het nummer 0477 88 02 08.

Meer info over het zorgprogramma van De Steiger vind je ook in deze folder. 

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten