Algemeen nummer

09 216 33 11

Zagan – Beschut Wonen

Zorg op maat:

Zagan – Beschut Wonen

Het initiatief Beschut Wonen Zagan is een erkend project voor beschut wonen in de geestelijke gezondheidszorg. Via dit project voorzien we huisvesting, begeleiding en activering volgens het wettelijke kader aan volwassenen met psychische problemen die nood hebben aan steun bij het wonen en leven. De wens van de cliënt en zijn eigenheid dienen als kompas voor herstelondersteunende zorg. Centraal in onze begeleiding staat het geloof in de kansen tot groei van de cliënt in een zo herkenbaar mogelijke omgeving met behulp van onze mobiele behandelteams.

We stellen betaalbare groepswoningen, studio’s en een doorgangshuis ter beschikking. Daarnaast bieden we aangepaste dagactiviteiten aan zoals vormen van arbeidszorg, loopbaan- en arbeidstrajectbegeleiding. Zagan wil meewerken aan het herstel van de positie van elke cliënt, als volwaardige burger met een waardige eigen plek in deze samenleving.

IBW Zagan vzw
Tolhuislaan 82
9000 Gent
T 09 223 71 23
F 09 234 38 21

 => nieuwe website : www.bw-zagan.be