Algemeen nummer

09 216 33 11

Compagnie “De Sporen”

Zorg op maat:

Compagnie “De Sporen”

Compagnie De Sporen is een centrum voor arbeidszorg, arbeidstraject- en loopbaanbegeleiding. We bieden een perspectief aan personen met een psychische problematiek die behalve hun job ook alle daaraan verbonden voordelen en vaardigheden verloren zijn. We streven er zo goed mogelijk naar om iedere cliënt op basis van zijn mogelijkheden en beperkingen te ondersteunen in de best passende vorm van arbeid en maatschappelijke integratie.

Dit individuele traject op maat is zoveel mogelijk gericht op tewerkstelling op de reguliere of sociaal-economische arbeidsmarkt maar kan zich ook tijdelijk situeren in één van onze arbeidszorgateliers. In de werking is er veel aandacht voor andere persoonlijke levensdomeinen zodat die een mogelijke tewerkstelling kunnen beïnvloeden.

Compagnie de Sporen
Maïsstraat 10
9000 Gent
T 09 226 12 20

Voor meer informatie kan u terecht op de website van Compagnie De Sporen.