ARCO – OUTREACH FIORETTI

Fioretti

Arco is het outreachproject van Fioretti; de kinderpsychiatrische afdeling van het P.C. Dr. Guislain voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en een psychiatrische As I stoornis.
 
Doelgroep
Kinderen en jongeren t.e.m. 17 jaar
Verstandelijke beperking en psychiatrische As I stoornis
Regio Oost-Vlaanderen
 
Doelstelling
Behandelen en begeleiden in de thuissituatie, school of de voorziening. Er moet een duidelijke meerwaarde zijn van outreach ten opzichte van andere hulpverlening.
 
Aanmelding
De aanmelding gebeurt steeds telefonisch. Tijdens dit gesprek kan een intakemoment worden afgesproken.
 
Werking
Na het intakegesprek wordt binnen het team overlegd of outreach zinvol is. Nadien wordt een vast persoon aangesteld en de frequentie van de bezoeken vastgelegd. Er wordt nauw samengewerkt met de verwijzer en andere betrokken instanties. De contacten gebeuren in de thuissituatie, school of de voorziening.
 
P.C. Dr. Guislain
Campus De Deyne – Fioretti
E. De Deynestraat 2
9000 Gent
T 09 385 77 62 – F 09 385 77 64
T 0470 18 74 49
arco-fioretti@outreach.be

‘Arco’ is het Italiaanse woord voor ‘boog’. Een boog die de patiënt, de context en de hulpverlening met elkaar verbindt. We doen een laagdrempelig aanbod van begeleiding en behandeling, op maat van de patiënt en zijn omgeving.
Op die manier willen we bijdragen tot deskundige zorg
en tevredenheid bij onze patiënten.