Algemeen nummer

09 216 33 11

Gedwongen opnames

Zorg op maat:

Gedwongen opnames

Het P.C. Dr. Guislain heeft een erkenning voor gedwongen opnames en neemt patiënten op in het kader van de ‘Wet betreffende de bescherming van de persoon’ van 26/06/1990. Volgens de bepalingen van deze wet mag een beschermingsmaatregel getroffen worden indien de toestand van een psychiatrische patiënt zijn gezondheid en veiligheid ernstig in gevaar brengt, of een ernstige bedreiging vormt voor andermans leven of integriteit.

Een gedwongen opname kan enkel door de betrokken rechtbank worden uitgesproken.

Meer informatie betreffende gedwongen opname kan u nalezen op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.