Algemeen nummer

09 216 33 11

Angst-, stemmings,- en/of aanpassingsstoornissen

Zorg op maat:

Angst-, stemmings,- en/of aanpassingsstoornissen

Stopzetting doelgroep angst-, stemmings,- en/of aanpassingsstoornissen binnen het P.C. Dr. Guislain.

Vanaf 01/04/2018 kunnen verwijzers, familieleden en cliënten voor de doelgroepen depressieve en bipolaire stemmingsstoornissen, angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en trauma gerelateerde en dissociatieve stoornissen niet langer terecht in het P.C. Dr. Guislain, maar wel bij Karus vzw.

Heel concreet verlopen alle aanmeldingen via de dienst opnamevragen (T 09 210 68 68 of op opnamevragen@karus.be).

Hierbij het schrijven vanwege de directies P.C. Dr. Guislain en KARUS vzw.

=> P.C. Dr. Guislain_Schrijven stopzetting programma angst- en stemmingsstoornissen afdeling Opname 1