Algemeen nummer

09 216 33 11

Werken bij ons

Talent:

Werken bij ons

Werken in het P.C. Dr. Guislain staat synoniem voor een permanente professionele training en deskundige groei.
Samenwerken in teamverband, het toebedelen van verantwoordelijkheden, de aandacht voor de christelijke waarden in een klimaat van openheid, de overlegcultuur en het wederzijds respect dragen wij hoog in het vaandel.
Vanuit onze keuze voor een zorgzaam personeelsbeleid wordt rekening gehouden met de persoonlijke interesses. Verder promoten we de ontwikkeling van competenties via vorming en opleiding.

Voor de verloning zijn de geldende ziekenhuisbarema’s van toepassing met bijkomende vergoedingen voor extra prestaties. Er wordt een vergoeding voor het woon-werk verkeer voorzien.

Daarnaast genieten alle medewerkers van een aantal voordelen :

  • arbeidsduurvermindering wegens 40u-week met 13 ADV-dagen
  • gratis hospitalisatieverzekering en mogelijkheid tot aansluiting van gezinsleden
  • fietsvergoeding
  • personeelsrestaurant met warme maaltijden en broodjes aan zeer democratische prijzen
  • jaarlijks personeelsfeest
  • attenties bij speciale gebeurtenissen
  • nieuwjaarsgeschenk
  • uitgebreid vormingsaanbod
  • kortingen bij diverse firma’s, winkels en pretparken

Mentorship binnen het P.C. Dr. Guislain – onthaal nieuwe medewerkers

Binnen het centrum willen we blijvend werk maken van een zorgzaam en deskundig personeelsbeleid dat de voorwaarden schept voor een positief arbeidsklimaat waarbinnen via een kwaliteitsvolle samenwerking en deskundige begeleiding, een optimale zorg aan de patiënt kan worden gerealiseerd. Daartoe willen we medewerkers ondersteuning geven bij de uitoefening van hun functie alsook ruimte voor persoonlijke ontplooiing.

De ontwikkeling en implementatie van mentorship valoriseert en respecteert de ervaring en deskundigheid van oudere werknemers. We stellen ons tot doel om deze ‘herwaardering’ te concretiseren en hopen zo ons “menselijk” kapitaal langer in huis te houden.

Dit houdt in dat er een opleidingstraject wordt gecreëerd waarbinnen de competenties van mentoren zich kunnen ontplooien en verder ontwikkelen.

De ervaren mentoren (m/v) staan, samen met de teams en de herintredebegeleider, in voor het motiverend onthalen en inwerken van nieuwe medewerkers op de werkvloer.

Ook medewerkers die door omstandigheden (vb. ziekte, tijdelijke transfert,..) lange tijd afwezig zijn geweest maar het werk hervatten op dezelfde afdeling worden ook door de mentoren onthaald en waar nodig verder begeleid.

We zien het als een belangrijke opdracht om nieuwe medewerkers ‘zorgzaam’ te ontvangen en te begeleiden. Nieuwe personeelsleden moeten zich welkom, veilig en gedragen weten in hun nieuwe professionele omgeving.

De mentoren zorgen dus voor een vlotte integratie.

Als centrum met een zorgzaam personeelsbeleid willen we immers zorgen we voor een kwalitatieve werkomgeving en –structuur die oudere werknemers (mentoren) toelaat hun vaardigheden verder te ontwikkelen en op hun beurt te zorgen voor het opvangen, inwerken en persoonlijk begeleiden van nieuwe medewerkers.