Algemeen nummer

09 216 33 11

Vrijwilligers

Talent:

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn onmisbare schakels in de zorgverlening. Zij staan als waardevolle partners naast de verpleegkundige en therapeutische aanpak binnen het dagdagelijkse zorgaanbod.

Vrijwilligers die actief zijn in ons psychiatrisch centrum vervullen een belangrijke rol. Ze geven een duidelijke meerwaarde aan het verblijf en de behandeling van de patiënten/bewoners en nemen taken op zich waar zonder hen te weinig tijd aan kan besteed worden.

Hebt u vrije tijd en wil u deze delen met onze patiënten en bewoners, dan heten wij u van harte welkom!

Een beknopt overzicht van de mogelijkheden tot vrijwilligerswerk binnen het P.C. Dr. Guislain:

Begeleiding
Samen met professionele hulpverleners begeleidt u een uitstap of vrijetijdsactiviteit van een groep patiënten/bewoners. Ook het occasioneel of systematisch begeleiden van patiënten tijdens een wandeling behoort tot deze vrijwilligersvorm.

Ontspanning
U ondersteunt ’s avonds een van de ontspanningsactiviteiten in “de Meander”, onze socio-culturele ontmoetingsruimte. Dit kan gaan van een kaartavond, een filmavond tot een maaltijd of een initiatie (volks)dansen,…

Atelier
Bent u een fervent knutselaar of beschikt u over een rijk gamma aan creatieve mogelijkheden en/of handvaardigheden die u wenst te delen met een groep patiënten/bewoners? Bij ons bent u op het juiste adres.

Tijdsinvestering
Het aantal uren dat u wenst te investeren in het vrijwilligerswerk kiest u zelf.
Niet veel tijd? Uw occasionele aanwezigheid betekent voor onze patiënten/bewoners meer dan u denkt.
Enkele momenten per jaar of een wekelijks engagement, het kan allemaal.
In overleg met de lokaal verantwoordelijke maken we van bij de start graag samen hierover concrete afspraken.

Wat bieden wij u
Begeleiding en vorming binnen een aangename werkomgeving met veel contacten.
Als vrijwilliger bent u verzekerd voor de verplaatsing van en naar ons centrum, alsook voor uw activiteiten tijdens uw aanwezigheid.

Verwachtingen naar u toe
Een warm-menselijk hart voor de patiënten/bewoners. Het nakomen van gemaakte afspraken is hierbij een teken van respect.

Geïnteresseerd?
Contacteer dhr. Filip De Meyer
Tel 09 216 33 11
E-mail: vrijwilligers@guislain.broedersvanliefde.be