Algemeen nummer

09 216 33 11

Algemene info:

JARDIN DE FAIR – Openluchttentoonstelling

Het P.C. Dr. Guislain organiseert dit jaar voor de vijfde maal de openluchttentoonstelling ‘Jardin de Fair‘ (van 14.09.2018 tot 20.10.2018).

Jardin de Fair creëert een artistieke ontmoetingsplaats waarbij deelnemende kunstenaars tijd en ruimte krijgen om uitdrukking te geven aan hun visie op samenleving en maatschappij, vertrekkend vanuit een gezamenlijk thema.
De werkgroep zocht voor deze editie opnieuw een boeiend onderwerp en koos als werktitel ‘En dat is verlangen’

Het wordt een heimliche tuin vol verlangen hunker, roes, goesting, zucht, hoop, begeerte, weemoed…
Een tuin waar een maand lang de meest verscheiden verlangens elkaar zullen ontmoeten en vragen om gedroomd te worden.

alle info op www.jardindefair.be

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email