Algemeen nummer

09 216 33 11

Algemene info:

Coronavirus – bezoekverbod en andere maatregelen

16.03.2020 – Ook het P.C. Dr. Guislain doet er alles aan om de verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan en een eventuele uitbraak in ons centrum te vermijden. Alleen door gepaste maatregelen te nemen, kunnen we de zorg voor onze patiënten en het welzijn van onze medewerkers zoveel mogelijk verzekeren.

Bezoekverbod

Bezoek op de afdelingen en in het psychiatrisch verzorgingstehuis is niet meer toegelaten. Alleen ouders van minderjarige patiënten (-18 jaar) mogen hun zoon of dochter nog bezoeken, maar ook bezoek aan minderjarigen willen we zoveel mogelijk beperken.

Dagpatiënten  

Dagpatiënten vragen we om voorlopig niet meer naar het ziekenhuis te komen; de behandelende arts evalueert per patiënt wat mogelijk is.

Opnames

Opnames blijven doorgaan, want we willen onze verantwoordelijkheid in het zorglandschap blijven opnemen. We volgen voor nieuwe opnames wel de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Poliklinische consultaties

Niet-dringende poliklinische consultaties gaan niet meer door in het ziekenhuis.

Stages

Stages kunnen doorgaan zoals gepland. Voor studenten gelden dezelfde richtlijnen en maatregelen als voor medewerkers.

Meer info over het Coronavirus?

De overheid heeft alle info over het Coronavirus gebundeld op de website www.info-coronavirus.be. Met vragen kan je terecht op het nummer 0800 14 689. Mailen kan naar info-coronavirus@health.fgov.be.

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email