Algemeen nummer

09 216 33 11

Algemene info:

Bezoekverbod verlengd

16.04.2020 – De directie van het P.C. Dr. Guislain heeft beslist dat het bezoekverbod in het centrum voorlopig blijft gelden. De nationale Veiligheidsraad besliste op 15 april dat bezoek opnieuw toegelaten mag worden, maar die maatregel was niet doorgesproken met de betrokken sectoren, ook niet met de sector van de geestelijke gezondheidszorg. Al snel werd vanuit de koepels beslist om geen uitvoering te geven aan deze maatregel en ook minister Beke, verantwoordelijk voor Zorg en Gezondheid op Vlaams niveau gaf aan die maatregel niet op korte termijn uit te voeren.

Dankzij de inspanningen van al onze medewerkers, patiënten en bewoners, hebben we de schade door het Coronavirus in ons centrum tot nog toe kunnen beperken. Dat willen we niet in het gedrang brengen door overhaast te handelen. Bezoek op een veilige en gecontroleerde manier organiseren, vraagt tijd en voorbereiding. Daarom blijft het bestaande bezoekverbod in ons centrum voorlopig nog gelden. We begrijpen dat dit moeilijk is, maar hopen op begrip.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email