Algemeen nummer

09 216 33 11

Crisiszorg verbouwt

Op Crisiszorg, de afdeling van het P.C. Dr. Guislain voor mensen die een psychiatrische crisis doormaken, zijn verbouwingswerken begonnen. De afdeling werkt al een tijdje volgens de principes van een HIC-werking, maar de infrastructuur moest nog verder aangepast worden. HIC staat voor “High & Intensive Care”. Presentie en écht bij de patiënt zijn, staan er centraal; een patiënt in crisis laat je dus nooit alleen. Op Crisiszorg wordt daarom nu een intensive care unit ingericht, waar patiënten die onrustig, angstig of geagiteerd zijn weer tot rust kunnen komen. Ze hebben er een slaap- en leefruimte en een aparte buitenruimte en er kan één-op-één-begeleiding geboden worden.

Daarnaast krijgen de kamers en het sanitair op Crisiszorg een opknapbeurt en wordt ook de ambulancehal omgebouwd; daar komt een extra gespreksruimte. De werken zullen een jaar duren. De capaciteit van de afdeling blijft tijdens die periode behouden. We doen er alles aan om de hinder zoveel mogelijk te beperken.