Home
 
Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain
 
  Algemeen Zorgaanbod Nieuws Vacatures Contact  
 

Algemeen

Zorgaanbod

Patiënten

Pastorale Dienst

Bezoekers

 

 


Fotograaf: Anja Hellebaut

 

 

 

Zorgaanbod

Centraal aanmeldpunt of opname:
telefoonnummer: 09 216 33 11 (24u/24u)

Het aanmeldpunt is permanent bereikbaar voor alle, al of niet dringende, hulpvragen naar geestelijke gezondheidszorg. Hier wordt gekeken welk zorgaanbod het best aansluit bij uw hulpvraag.

Overzicht aanbod

Kinderen en Jeugd

Fioretti
Doelgroep: opnamedienst voor kinderen en jongeren met een psychiatrische stoornis en een verstandelijke handicap
Referentiekader: voornamelijk ontwikkelingspsychologisch kader van A. Došen

Afdelingshoofd: dhr. Luckas Moens
Therapeutisch co÷rdinator: dhr. Jan Loontiens
Beleidsarts: Dr. Andries Verpraet

Afdelingsarts: Dr. Els Heulens
Maatschappelijk werker: mevr. Fien Vervaecke

Locatie: campus De Deyne

folder Fioretti
folder ARCO

Fioretti, met de energieke steun van Electrabel

Volwassenen

Opname 1
Doelgroep: opnamedienst angst- en stemmingsstoornissen (inclusief programma voor personen met een auditieve handicap)
Referentiekader: cliëntgericht – ervaringsgericht - systeemtherapeutisch

Afdelingshoofd: dhr. Bart Lambrecht
Therapeutisch co÷rdinator: dhr. Luc Eeckhout
Beleidsarts: Dr. Linda Baudewijns

Adjunct afdelingshoofd: -
Afdelingsartsen: Dr. Guido Soetaert en Dr. Jan Van Dorpe
Maatschappelijk werkers: mevr. Carine Van Steenberghe en mevr. Els De Clippeleir

Locatie: campus St.-Alfons

folder dovenonthaal

 

Opname 2
Doelgroep: opnamedienst psychosenzorg: schizofrenie of andere psychotische stoornissen en patiënten die nood hebben aan intensieve psychiatrische crisiszorg
Referentiekader: persoonsgericht-, bio-, psycho-, en sociaal model

Afdelingshoofd: dhr. Guido De Geyter
Therapeutisch co÷rdinator: mevr. Gwenda Henry
Beleidsarts: Dr. Vera Opstaele

Afdelingsartsen: Dr. Veerle De Volder en Dr. Gunther Degraeve
Maatschappelijk werkers: mevr. Kristine Van de Vijver

Locatie: campus Dr. Guislain

 

Opname 3
Doelgroep: opnamedienst middelenmisbruik (alcohol of medicatie)
Referentiekader: eclectisch - supportief – sociaal therapeutisch

Afdelingshoofd: dhr. Jürgen Magerman
Therapeutisch co÷rdinator: mevr. Katrien Vancoppernolle
Beleidsarts: Dr. Guido Soetaert

Afdelingsarts: Dr. Gunther Degraeve
Maatschappelijk werkers: mevr. Jill Vander Schelden en mevr. Debby Van Belle

Locatie: campus St.-Alfons

Pilootproject ICM

 

De Klip
Doelgroep: deze unit is geschikt voor mensen die meer tijd nodig hebben om op woord te komen. De equipe laat zich leiden door de strenge ontwikkelingen van de psycho-analyse, de institutionele psychotherapie en de patho-analyse
Referentiekader: psycho-analyse

Afdelingshoofd: mevr. Leen Van Der Schueren
Therapeutisch co÷rdinator: dhr. Jan Dossche
Beleidsarts: Dr. Veerle De Volder

Maatschappelijk werkers: dhr. Piet Clauwaert en mevr. Jasmijn Vandoorne

Locatie: campus Dr. Guislain

 

Rezonans
Doelgroep: vervolgafdeling psychosenzorg waarbij een supportieve behandeling of begeleiding op de voorgrond staat.
Referentiekader: eclectisch

Afdelingshoofd: dhr. Erik De Cock
Therapeutisch co÷rdinator: dhr. Louis Cerizza
Beleidsarts: Dr. Vera Opstaele

Maatschappelijk werker:

Locatie: campus Dr. Guislain


De afdelingen Opname 2, Rezonans, De Klip, vormen samen met De Saron een intern circuit psychosenzorg.

 

Ouderen

De Kedron
Doelgroep: opnamedienst ouderenpsychiatrie: ouderen met een functioneel psychiatrische stoornis of met een beginnende psycho-organische stoornis
Referentiekader: biomedisch - eclectisch – familiegericht

Afdelingshoofd: mevr. Ann Temmerman
Therapeutisch co÷rdinator: mevr. Katelijne Organe
Beleidsarts: Dr. Georges Otte

Maatschappelijk werker: mevr. Jill Vander Schelden

Locatie: campus Dr. Guislain

 

Dagbehandeling

De Saron
Doelgroep: patiënten bij wie een verdergezette dagbehandeling is aangewezen. Tijdens de dagbehandeling staat een resocialiserend of integratief dagprogramma voorop
Referentiekader: de cognitieve gedragstherapie en contextueel

Afdelingshoofd: dhr. Jan Vanelderen
Therapeutisch co÷rdinator: mevr. Greta Van Coillie
Beleidsarts: Dr. Vera Opstaele

Maatschappelijk werker: mevr. Jozefien De Wagter

Locatie: campus Dr. Guislain

 

Psychiatrische verzorgingstehuis (PVT):

PVT Lorkenstraat
Doelgroep: gestabiliseerde chronisch psychiatrische patiënten al of niet met bijkomende lichamelijke problemen

Afdelingshoofd: dhr. Wouter Demarest en mevr. Elke Vanneste
Stafmedewerker Bewonerszorg: Mieke Bauwens
Beleidsarts: Dr. Hans Debruyne

Maatschappelijk werkers: mevr. Jasmijn Vandoorne

Locatie: campus Lorkenstraat

 

Specifiek aanbod

De Steiger
Doelgroep: opnamedienst voor volwassenen met een psychiatrische stoornis en een bijkomende verstandelijke handicap
Referentiekader: ontwikkelingspsychologisch psychiatrisch kader van A. Došen

Afdelingshoofd: mevr. Mieke Van Overbeke
Therapeutisch coördinator: mevr. Marieke Jooren
Beleidsarts: Dr. Linda Baudewijns

Afdelingsarts: Dr. Gunther Degraeve
Maatschappelijk werker: mevr. Véronique De Clercq

Locatie: campus St.-Alfons

folder MIC

 

Auditief gehandicapten met psychiatrische problematiek
Zie Opname 1

Personen met een mentale handicap
Zie Fioretti en De Steiger

Gedwongen opnames

Partiële hospitalisatie
Alle opname-afdelingen beschikken over de mogelijkheid tot partiële hospitalisatie (dag of nacht).

Poliklinische functies
Het gezinstherapeutisch centrum beschikt over een aanbod van gezins- en familietherapie en individuele therapie door systeemtherapeuten
Contactpersoon: mevr. Ria Schoutteet

Consultaties en psychotherapie bij artsen en psychologen

Neurofysiologisch labo
Labo voor neurocognitief en psychofysiologisch onderzoek (EEG, ERP)
Arts: Dr. Georges Otte
Contactpersoon: dhr. Rik Broothaers

Meanderfunctie
Ondersteuning sociale dimensie

Samenwerkingsverbanden Beschut Wonen
Het P.C.Dr. Guislain werkt samen met diverse projecten van beschut wonen zowel in de stad Gent als daarbuiten (vb. Zagan vzw, Centrum onderweg, De Nieuwe Horizon, Ipso-Gent, etc.)

Compagnie De Sporen
Centrum voor arbeidszorg en arbeidstrajectbegeleiding

 

 
  Home - English - Siteplan - Disclaimer - Links - Publicaties - Contact  
 
P.C. Dr. Guislain - Fr.Ferrerlaan 88A - 9000 Gent - tel 09 216 33 11 - fax 09 216 33 12 - email pc.dr.guislain@fracarita.org - ondernemingsnummer: 0406.633.304
 
 
P.C. Dr. Guislain behoort tot het
Provincialaat der Broeders van Liefde vzw
Stropstraat 119, 9000 Gent
BVL