Opname- en behandelafdeling – DE STEIGER

De afdeling De Steiger is een plek waar mensen met een verstandelijke beperking tijdelijk worden opgenomen omdat ze zijn vastgeraakt in zichzelf en hun omgeving. Het team wil de geestelijke gezondheid van de cliënt optimaliseren door hem of haar te voorzien van de gepaste begeleiding, agogisch advies en coaching. Vertrekkend vanuit het levensverhaal van de cliënt gaan we bewust op zoek naar sterke punten, talenten en groeikansen.

Op basis van zelfsturende initiatieven werkt de cliënt samen met ons naar een positief toekomstbeeld. Dankzij een zo goed mogelijke samenwerking met de familie en het engagement van naasten proberen we hem of haar binnen een bepaalde termijn weer greep te doen krijgen op zichzelf en zijn of haar omgeving.

Outreach De Steiger – De Meander (Mobiele Interventie Cel)
Mobiele interventiecel (MIC) voor personen met een verstandelijke beperking en bijkomende gedrags- en/of psychische problemen werkt vooral intermediair en intersectoraal. Outreach komt naar de cliënt en zijn omgeving toe en zal vanuit hun expertise betreffende geestelijke gezondheid tijdelijk ondersteunen.

Meer informatie => outreach De Steiger – De Meander

SKIPI, mobiele crisiszorg voor volwassenen met verstandelijke beperking
In samenwerking met PC Caritas werd SKIPI opgestart, een mobiel team dat volwassenen met verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek bij crisissituaties begeleidt in zijn of haar omgeving.

SKIPI staat voor snelle, kortdurende, intensieve psychiatrische interventie. De medewerkers komen ter plaatse om expertise in te brengen en advies te verlenen. Het SKIPI-team is op weekdagen bereikbaar via 0477 88 02 08.

Meer informatie => SKIPI – informatiefolder

Friends link: c2180-401 EX0-001 ICBB m70-301 070-466 070-487 icbb 1z0-497 C2090-303 ccd-410 070-177 og0-091 70-457 70-483 200-120 220-802 70-483 EX0-001 C_HANATEC131 070-466 vcp550 70-411 LX0-101 mb2-703 c4040-108 n10-005 ICBB 70-417 70-487 OG0-092 70-461 70-480 VCAD510 C4040-221 70-412 070-346 700-505 a00-212 mb2-703 c_tadm51_731 70-463 CCA-500 70-346 70-410