Algemeen nummer

09 216 33 11

Opname- en behandelafdeling – Fioretti

De Fioretti is een afdeling die zich specialiseert in de diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met een licht verstandelijke handicap en bijkomende psychiatrische aandoeningen. Wij bieden hen een veilige en positieve omgeving waarin zij op hun eigen tempo en met vallen en opstaan kunnen experimenteren met verschillende omgangsvormen.

Fioretti wil een plek zijn waar aan de specifieke kwetsbaarheid gewerkt kan worden om zo de banden met de oorspronkelijke context te herstellen en een functioneren hierin opnieuw mogelijk te maken. Wij geloven dat er groeikansen zijn waarin onze jongeren kunnen ontwikkelen en dat hun situatie bijgesteld kan worden. Mits medewerking van de ouders en een behandelaanbod dat rekening houdt met ieder kind binnen zijn context is elke opname bij ons van tijdelijke aard.