Het Agentschap “Zorg en Gezondheid” kende, per 9 december 2015, het project “Proeftuinen” toe aan vzw De Heide (Merelbeke). De Heide is samen met het P.C. Dr. Guislain, PC Caritas en het CAW Oost-Vlaanderen initiatiefnemer voor het project en engageerde zich tot samenwerking met de verschillende partners.

De opdracht van dit project is om patiënten die residentiële psychiatrische zorg krijgen, toe te leiden naar autonome en betaalbare woon- en zorgcircuits. Er wordt intersectoraal samengewerkt om deze inclusieve ondersteuning te realiseren.

Een ervaringsrijk team ondersteunt het transitietraject van “residentiële zorg” naar “wonen met reguliereondersteuning en kwaliteitsvolle dagbesteding” (arbeid, animatie, activatie). In een intensieve observatie- en oriëntatieperiode worden wensen en behoeften van de cliënt beluisterd en wordt zorg op maat geïnstalleerd, inclusief waar het kan, gespecialiseerd waar het moet.

Samenspraak met de verwijzer en gerichtheid op een omhulde en ingebedde toekomst staan voorop.

Elk traject is verschillend. Cliënten kunnen terecht in het huis in de straat, of op een site, of in een assistentiewoning of ze kunnen kiezen voor co-housing. Eigen krachtbronnen, netwerken en mogelijkheden worden maximaal ingezet. Creativiteit in het zoeken naar mogelijkheden, garandeert de grote verscheidenheid voor het vinden van een oplossing

Als rechtstreekse partner verwijzen we vanuit het P.C. Dr. Guislain psychisch kwetsbare mensen naar het project Proeftuinen.

Het project kent binnen deze korte looptijd reeds heel wat succesverhalen van cliënten die via het project zorgdorpen opnieuw hun plaats in de maatschappij hebben gevonden, na soms jarenlange psychiatrische hospitalisatie.

Meer informatie over de Zorgdorpen kan u vinden via deze link http://www.zorgdorpen.be/

Friends link: c2180-401 EX0-001 ICBB m70-301 070-466 070-487 icbb 1z0-497 C2090-303 ccd-410 070-177 og0-091 70-457 70-483 200-120 220-802 70-483 EX0-001 C_HANATEC131 070-466 vcp550 70-411 LX0-101 mb2-703 c4040-108 n10-005 ICBB 70-417 70-487 OG0-092 70-461 70-480 VCAD510 C4040-221 70-412 070-346 700-505 a00-212 mb2-703 c_tadm51_731 70-463 CCA-500 70-346 70-410