MOBIL staat voor Mobiele Ondersteuning en Behandeling in de Leefomgeving.

Deze teams richten zich tot volwassenen boven de 16 jaar

  • met een langdurige zorgafhankelijkheid binnen de GGZ die zich in de maatschappij kunnen handhaven
  • met verdoken psychische problemen in de thuiszorg
  • met psychiatrische problematiek die na ontslag uit het ziekenhuis of parallel met een ambulante behandeling nog thuiszorg nodig heeft
  • de zorgwekkende zorgvermijder: mensen die zonder zorg een risico vormen voor zichzelf of voor anderen, doch die er omwille van verschillende oorzaken niet toe komen om behandeling of zorg te vragen of toe te laten

Het werkingsgebied wordt opgedeeld in regio’s. Afhankelijk van het adres van de cliënt wordt bekeken welk team de begeleiding opneemt.

Contactgegevens
Het Pakt – Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Gent – Eeklo – Vlaamse Ardennen
onthaal.mobilteam@pakt.be
centraal aanmeldpunt T 09 230 56 46

Meer informatie over het “Netwerk geestelijke gezondheidszorg Gent – Eeklo – Vlaamse Ardennen” kan u terug vinden op de website van Het PAKT : www.pakt.be

De informatiefolder kan u hier nalezen: Infofolder MOBIL-team

het PAKT

Friends link: c2180-401 EX0-001 ICBB m70-301 070-466 070-487 icbb 1z0-497 C2090-303 ccd-410 070-177 og0-091 70-457 70-483 200-120 220-802 70-483 EX0-001 C_HANATEC131 070-466 vcp550 70-411 LX0-101 mb2-703 c4040-108 n10-005 ICBB 70-417 70-487 OG0-092 70-461 70-480 VCAD510 C4040-221 70-412 070-346 700-505 a00-212 mb2-703 c_tadm51_731 70-463 CCA-500 70-346 70-410