ARCO – OUTREACH FIORETTI

Fioretti

Arco is het outreachproject van Fioretti; de kinderpsychiatrische afdeling van het P.C. Dr. Guislain voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en een psychiatrische As I stoornis.
 
Doelgroep
Kinderen en jongeren t.e.m. 17 jaar
Verstandelijke beperking en psychiatrische As I stoornis
Regio Oost-Vlaanderen
 
Doelstelling
Behandelen en begeleiden in de thuissituatie, school of de voorziening. Er moet een duidelijke meerwaarde zijn van outreach ten opzichte van andere hulpverlening.
 
Aanmelding
De aanmelding gebeurt steeds telefonisch. Tijdens dit gesprek kan een intakemoment worden afgesproken.
 
Werking
Na het intakegesprek wordt binnen het team overlegd of outreach zinvol is. Nadien wordt een vast persoon aangesteld en de frequentie van de bezoeken vastgelegd. Er wordt nauw samengewerkt met de verwijzer en andere betrokken instanties. De contacten gebeuren in de thuissituatie, school of de voorziening.
 
P.C. Dr. Guislain
Campus De Deyne – Fioretti
E. De Deynestraat 2
9000 Gent
T 09 385 77 62 – F 09 385 77 64
T 0470 18 74 49
arco-fioretti@outreach.be

‘Arco’ is het Italiaanse woord voor ‘boog’. Een boog die de patiënt, de context en de hulpverlening met elkaar verbindt. We doen een laagdrempelig aanbod van begeleiding en behandeling, op maat van de patiënt en zijn omgeving.
Op die manier willen we bijdragen tot deskundige zorg
en tevredenheid bij onze patiënten.

Friends link: c2180-401 EX0-001 ICBB m70-301 070-466 070-487 icbb 1z0-497 C2090-303 ccd-410 070-177 og0-091 70-457 70-483 200-120 220-802 70-483 EX0-001 C_HANATEC131 070-466 vcp550 70-411 LX0-101 mb2-703 c4040-108 n10-005 ICBB 70-417 70-487 OG0-092 70-461 70-480 VCAD510 C4040-221 70-412 070-346 700-505 a00-212 mb2-703 c_tadm51_731 70-463 CCA-500 70-346 70-410