Opname- en behandelafdeling – OPNAME 1

De afdeling Opname 1 voorziet een therapeutisch behandelprogramma voor personen met een angst-, stemmings- of aanpassingsstoornis, alsook voor personen met traumatische ervaringen en personen met existentiële levensvragen met hoge lijdensdruk.

Belangrijke methodieken en doelstellingen zijn het diepgaand zelfonderzoek, het toegroeien naar een positief beeld van zichzelf en de andere, het zich eigen maken van vaardigheden om doelgerichter om te gaan met de realiteit van het dagelijks leven, herstel en maatschappelijke re-integratie.

Er wordt in duidelijk onderscheiden fasen gewerkt. Na de stabilisatiefase waarin symptoomreductie en herstel van het basisfunctioneren voorop staan, wordt de persoon uitgenodigd tot reflectie en groei samen met de context waarin hij of zij leeft. Vervolgens wordt terugkeer naar de maatschappij en het gezin of familie samen met de persoon voorbereid.

Friends link: c2180-401 EX0-001 ICBB m70-301 070-466 070-487 icbb 1z0-497 C2090-303 ccd-410 070-177 og0-091 70-457 70-483 200-120 220-802 70-483 EX0-001 C_HANATEC131 070-466 vcp550 70-411 LX0-101 mb2-703 c4040-108 n10-005 ICBB 70-417 70-487 OG0-092 70-461 70-480 VCAD510 C4040-221 70-412 070-346 700-505 a00-212 mb2-703 c_tadm51_731 70-463 CCA-500 70-346 70-410