Opname- en behandelafdeling – OPNAME 1

De afdeling Opname 1 voorziet een therapeutisch behandelprogramma voor personen met een angst-, stemmings- of aanpassingsstoornis, alsook voor personen met traumatische ervaringen en personen met existentiële levensvragen met hoge lijdensdruk.

Belangrijke methodieken en doelstellingen zijn het diepgaand zelfonderzoek, het toegroeien naar een positief beeld van zichzelf en de andere, het zich eigen maken van vaardigheden om doelgerichter om te gaan met de realiteit van het dagelijks leven, herstel en maatschappelijke re-integratie.

Er wordt in duidelijk onderscheiden fasen gewerkt. Na de stabilisatiefase waarin symptoomreductie en herstel van het basisfunctioneren voorop staan, wordt de persoon uitgenodigd tot reflectie en groei samen met de context waarin hij of zij leeft. Vervolgens wordt terugkeer naar de maatschappij en het gezin of familie samen met de persoon voorbereid.