Het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain biedt aan patiënten en bewoners een flexibel en ruim therapeutisch aanbod. Door middel van een geïndividualiseerde behandeling beoogt het ziekenhuis voor elke patiënt en bewoner het hoogst mogelijke therapeutisch resultaat en het meest haalbare niveau van re-integratie.

Sinds het ontstaan van het centrum heeft de geestelijke gezondheidszorg een grote evolutie doorgemaakt die in het ziekenhuis tot een gedifferentieerd aanbod van bij elkaar aansluitende specialismen en benaderingswijzen leidde.
Vandaag is het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain een moderne zorgvoorziening waar, voor verscheiden psychiatrische problemen, gespecialiseerde behandelmilieus aangeboden worden.
Verwijzingen lopen meestal via de huisarts, maar ook via het aanmeldpunt kan u beroep doen op het ziekenhuis. Zowel ambulant of in de polikliniek, maar ook via opname- en behandeleenheden kan u binnen het ziekenhuis worden geholpen.

Friends link: c2180-401 EX0-001 ICBB m70-301 070-466 070-487 icbb 1z0-497 C2090-303 ccd-410 070-177 og0-091 70-457 70-483 200-120 220-802 70-483 EX0-001 C_HANATEC131 070-466 vcp550 70-411 LX0-101 mb2-703 c4040-108 n10-005 ICBB 70-417 70-487 OG0-092 70-461 70-480 VCAD510 C4040-221 70-412 070-346 700-505 a00-212 mb2-703 c_tadm51_731 70-463 CCA-500 70-346 70-410