Bij ontslag wordt de behandeling in het ziekenhuis als beëindigd beschouwd.
Het ontslag wordt voorbereid in overleg met de patiënt en zijn familie.

Na een opname in een psychiatrisch ziekenhuis heeft u vaak nog nood aan opvolging en ondersteuning. Deze opvolging en ondersteuning kan zich situeren op verschillende vlakken: medisch, psycho-therapeutisch, sociaal, … .

Tijdens uw opname zal naast de behandeling in het ziekenhuis zelf, ook grote aandacht besteed worden aan het installeren van een netwerk van hulpverleners dat instaat voor uw opvang.

Bij deze ontslagvoorbereiding laat men zich inspireren door de methodiek van ontslagmanagement waarbij veel belang gehecht wordt aan een sterke samenwerking tussen ziekenhuismedewerkers onderling en hulpverleners uit de semi-residentiële (vb. beschut wonen, centra voor dagtherapie) en de ambulante sector (vb. centra geestelijke gezondheidszorg, OCMW, activiteitencentra, diensten voor gezinshulp, psychiatrische thuiszorg, …).

Wie op zoek is naar een woning kan in onderstaande brochure een overzicht met handige tips terug vinden.

Woonwijzer

Friends link: c2180-401 EX0-001 ICBB m70-301 070-466 070-487 icbb 1z0-497 C2090-303 ccd-410 070-177 og0-091 70-457 70-483 200-120 220-802 70-483 EX0-001 C_HANATEC131 070-466 vcp550 70-411 LX0-101 mb2-703 c4040-108 n10-005 ICBB 70-417 70-487 OG0-092 70-461 70-480 VCAD510 C4040-221 70-412 070-346 700-505 a00-212 mb2-703 c_tadm51_731 70-463 CCA-500 70-346 70-410