Bezoek pastoraal medewerker
U kan terecht bij de pastorale dienst voor een persoonlijk gesprek of ontmoetingsmoment.
Indien de pastor niet aanwezig is op het bureel kan u deze bereiken via het onthaal. Via e-mail is de dienst te bereiken via pc.dr.guislain.pastoraal@fracarita.org.
Ook familieleden van patiënten en cliënten kunnen een beroep doen op de pastorale dienst.

Bezoek vertegenwoordiger ander geloof
Patiënten en bewoners van een andere belijdenis of levensovertuiging kunnen een beroep doen op bedienaars van hun eredienst.
U kan voor meer informatie terecht bij de pastores of via de medewerkers van de afdeling.

Vieringen
Elke vrijdag om 16.00 uur vieren we samen liturgie in de kapel van de campus Dr. Guislain. Op zondag om 09.30 uur kan men wekelijks aansluiten bij de viering in de kapel van campus Sint-Alfons.

We heten iedereen van harte welkom om in deze bezinningsruimtes even tot stilte te komen.

Bezinning
Onze bijbelgroep Samuel komt wekelijks samen rond een thema dat in overleg met de patiënten gekozen wordt. Zo komen we tot bezinning en levendige discussies. Wekelijkse bijeenkomst op woensdag om 10.30u (campus Dr. Guislain).

Friends link: c2180-401 EX0-001 ICBB m70-301 070-466 070-487 icbb 1z0-497 C2090-303 ccd-410 070-177 og0-091 70-457 70-483 200-120 220-802 70-483 EX0-001 C_HANATEC131 070-466 vcp550 70-411 LX0-101 mb2-703 c4040-108 n10-005 ICBB 70-417 70-487 OG0-092 70-461 70-480 VCAD510 C4040-221 70-412 070-346 700-505 a00-212 mb2-703 c_tadm51_731 70-463 CCA-500 70-346 70-410