Bij aanvang van de opname wordt u een “opnameverklaring” overhandigd. Dit is een wettelijk verplicht document waarmee u geïnformeerd wordt over enkele financiële aspecten van uw verblijf. Zo kan u er ondermeer de op dat ogenblik geldende bedragen in terugvinden van de verblijfskosten, de kosten voor medicatie, de geldende supplementen voor éénpersoonskamers en de erelonen. Dit document wordt bij overhandiging overlopen en toegelicht en wordt nadien ter bevestiging ondertekend. U krijgt zelf ook een getekend exemplaar.

Elke maand ontvangt u een factuur voor alle kosten van uw verblijf. Het grootste gedeelte van deze kosten wordt betaald door uw mutualiteit. Daarnaast blijven er enkele onderdelen over die u zelf dient te betalen (het persoonlijk aandeel of het remgeld). Dit bedrag is afhankelijk van uw sociale situatie en van het aantal dagen dat u opgenomen bent. De lijst van de diverse kosten (supplementen éénpersoonskamers, telefoonkosten, vervoerskosten, waskosten, edm) is beschikbaar op elke afdeling.

Als u niet aangesloten bent bij een ziekenfonds, of u bent niet in regel met uw ziekenfonds, dan is de factuur volledig ten uwen laste. U betaalt alle kosten (ligdagprijs, medicatie, honoraria, diverse kosten,…) dan volledig zelf.

Het P.C. Dr. Guislain doet er alles aan om u voor, tijdens en na uw opname uitgebreid informatie te verstrekken, ook over het financiële kostenplaatje. Heeft u toch nog vragen over de factuur, of gaat u niet akkoord met bepaalde bedragen, dan kan u contact opnemen met de dienst patiëntenadministratie en –facturatie. Deze dienst is gevestigd op de campus Dr. Guislain en is elke werkdag open van 08.30 tot 11.45 uur en van 13.00 uur tot 15.45 uur.

Heeft u problemen met de betaling van de factuur (betaalbaar binnen de 30 dagen), contacteer dan de maatschappelijk werker van de afdeling. Deze maatschappelijk werker kan u ook wegwijs maken bij de verzekeringen (hospitalisatieverzekering, aanvullende verzekering, familiale verzekering).

Friends link: c2180-401 EX0-001 ICBB m70-301 070-466 070-487 icbb 1z0-497 C2090-303 ccd-410 070-177 og0-091 70-457 70-483 200-120 220-802 70-483 EX0-001 C_HANATEC131 070-466 vcp550 70-411 LX0-101 mb2-703 c4040-108 n10-005 ICBB 70-417 70-487 OG0-092 70-461 70-480 VCAD510 C4040-221 70-412 070-346 700-505 a00-212 mb2-703 c_tadm51_731 70-463 CCA-500 70-346 70-410