Het P.C. Dr. Guislain zet zich sinds zijn oprichting in voor een optimale levenskwaliteit voor personen met een psychiatrische problematiek. We kiezen expliciet voor patiënten met een ernstige en complexe problematiek. Patiënten die elders moeilijk terecht kunnen, zijn bij ons welkom. We proberen in de eerste plaats zorgzaam en deskundig om te gaan met onze patiënten.

Het inspectieverslag van januari 2013 bevestigt dat maar belicht ook een aantal terechte knelpunten die ons motiveerden om nog sterker in te zetten op een cultuur van permanente verbetering. We hebben daartoe verschillende initiatieven genomen. Zo hebben we een aanbod van verschillende vormingen gecreëerd voor de medewerkers (onder meer in agressiebeleid, etc.) en is er een interne audit gerealiseerd. We hebben een contract ‘coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid’ afgesloten met de federale overheidsdienst Volksgezondheid en zijn gestart met het traject tot het bekomen van een kwaliteitslabel. We hebben een protocol voor afzonderingen opgesteld en er is ook in extra ondersteunende bestaffing voorzien.

De verbeterpunten zijn op die manier stelselmatig weggewerkt, zoals bevestigd in de vervolgverslagen van de overheid. Alleen de verpleegkundige permanentie in noodsituatie, die ook wij sterker wensen, alsook het optimaliseren van delen van de infrastructuur, zijn nog openstaande punten. Deze vergen extra financiële middelen waarvoor ons ziekenhuis vragende partij is, terwijl wij onder druk van de besparingen van de overheid elk jaar stelselmatig minder middelen ontvangen. Intussen trachten wij gegeven de omstandigheden ons beschikbaar budget optimaal in te zetten.

=> nota: aanpak en groei na zorginspectierapport 2013 – P.C. Dr. Guislain

=> nota: aanpak en groei na zorginspectierapport 2013 – Fioretti, kinderpsychiatrische afdeling

=> Het auditrapport van 2013 kan u hier nalezen.

Opiniestukken :

Opiniestuk_Rigolle Saskia

Opiniestuk_Mertens Sara

Opiniestuk_Uyttendaele Sven

Lees hier het dossier en de artikelen op de website van ‘De Morgen’

Psychiatrierapport ‘De Morgen’ deel 1_20.02.2017

Psychiatrierapport ‘De Morgen’ deel 2_21.02.2017

Psychiatrierapport ‘De Morgen’ deel 3_22.02.2017

Psychiatrierapport ‘De Morgen’ deel 4_23.02.2017

Psychiatrierapport ‘De Morgen’ deel 5_24.02.2017

Friends link: c2180-401 EX0-001 ICBB m70-301 070-466 070-487 icbb 1z0-497 C2090-303 ccd-410 070-177 og0-091 70-457 70-483 200-120 220-802 70-483 EX0-001 C_HANATEC131 070-466 vcp550 70-411 LX0-101 mb2-703 c4040-108 n10-005 ICBB 70-417 70-487 OG0-092 70-461 70-480 VCAD510 C4040-221 70-412 070-346 700-505 a00-212 mb2-703 c_tadm51_731 70-463 CCA-500 70-346 70-410