Volwassenen

Opname 1
Doelgroep: opnamedienst angst-, stemmings, en aanpassingsstoornissen (inclusief dove mensen)
Referentiekader: cliënt- en ervaringsgericht – systeemtherapeutisch en psychodynamisch

Afdelingshoofd: Bart Lambrecht
Therapeutisch coördinator: Luc Eeckhout
Beleidsarts: Dr. Linda Baudewijns
Afdelingsarts: Dr. Gunther Degraeve
Maatschappelijk werkers: Bram Temmerman en Bénédicte De Keukeleire

Locatie: campus St.-Alfons

Opname 2
Doelgroep: opnamedienst psychosenzorg met inbegrip van een crisismodule voor patiënten die acuut nood hebben aan intensieve psychiatrische hulpverlening.
Referentiekader: persoonsgericht-, medisch-, psycho-, en sociaal model

Afdelingshoofd: Guido De Geyter
Therapeutisch coördinator:
Beleidsarts:  Dr. Katrien Jordaens
Afdelingsartsen: Dr. Vera Opstaele
Maatschappelijk werkers: Kristine Van de Vijver, Jasmijn Vandoorne

Locatie: campus Dr. Guislain

Opname 3
Doelgroep: opname- en behandelingsafdeling afhankelijkheidsproblematiek (alcohol en/of medicatie)
Referentiekader: De afdelingswerking is gebaseerd op de principes van de themagecentreerde interactie. Binnen een milieutherapeutische visie wordt een individueel behandeltraject en een groepsopvolging opgezet waarbij supportief en/of sociaal therapeutisch gewerkt wordt. In functie van de afhankelijkheidsproblematiek hanteren we het zelfdeterminerend model met een expliciete focus op het scheppen van een motivationeel kader.

Afdelingshoofd: Bart Lambrecht (a.i.)
Therapeutisch coördinator: Katrien Vancoppernolle
Beleidsarts: Dr. Guido Soetaert
Afdelingsarts: Dr. Gunther Degraeve
Maatschappelijk werkers: Jill Vander Schelden, Annelies Grison

Locatie: campus St.-Alfons

Info voor verwijzers => Opname 3

De Klip
Doelgroep: afdeling voor Institutionele Psychotherapie voor patiënten die omwille van hun pathologie een langere opname nodig hebben.
Referentiekader: Institutionele Psychotherapie – Psychoanalyse

Afdelingshoofd: Leen Van Der Schueren
Therapeutisch coördinator: Jan Dossche
Beleidsarts: Dr. Caroline De Smul
Maatschappelijk werker: Jos Pyncket

Locatie: campus Dr. Guislain

Rezonans
Doelgroep: behandelafdeling voor volwassen personen met een psychotische problematiek
Referentiekader: bio-psycho-sociaal model met individuele behandeltrajecten. Respectvolle bejegening en het opbouwen van een werkrelatie tussen patiënt en hulpverlener vormen de basis van het behandeltraject. Er is aandacht voor krachtgericht werken waarbij er wordt vertrokken vanuit de mogelijkheden van de persoon en niet enkel vanuit zijn problemen.

Afdelingshoofd: Erik De Cock
Therapeutisch coördinator: Louis Cerizza
Beleidsarts: Dr. Vera Opstaele
Maatschappelijk werker: Titia de Vreugd

Locatie: campus Dr. Guislain

Dagbehandeling De Saron
Doelgroep: volwassenen met psychische of psychiatrische problemen. Vanuit de herstel- en rehabilitatiebenadering wordt een resocialiserend programma aangeboden.
Referentiekader: krachtgericht

Afdelingshoofd: Jan Vanelderen
Therapeutisch coördinator: Greta Van Coillie
Beleidsarts: Dr. Vera Opstaele
Maatschappelijk werker: Jozefien De Wagter

Locatie: campus Dr. Guislain

 

De afdelingen Opname 2, Rezonans, De Klip, vormen samen met De Saron een intern circuit psychosenzorg.

Ouderen

De Kedron
Doelgroep: opnamedienst ouderenpsychiatrie:
Referentiekader: biomedisch – eclectisch – familiegericht

Afdelingshoofd: Ann Temmerman
Therapeutisch coördinator: Katelijne Organe
Beleidsarts: Dr. Hans Debruyne
Maatschappelijk werker: Els De Clippeleir

Locatie: campus Dr. Guislain

Infobrochure De Kedron => informatiefolder De Kedron
Infobrochure voor doorverwijzers => informatiefolder voor doorverwijzers

Kinderen en Jongeren

Fioretti
Doelgroep: opnamedienst voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en een bijkomende psychiatrische stoornis.
Referentiekader: voornamelijk ontwikkelingspsychologisch kader van A. Došen

Afdelingshoofd: Fréderique Lagage
Therapeutisch coördinator(en): Goedele Van Doorsselaer
Beleidsarts: Dr. Miet Suy
Maatschappelijk werker: Fien Vervaecke

Locatie: campus De Deyne

Specifiek aanbod

De Steiger
Doelgroep: opnamedienst voor volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblemen.
Referentiekader: ontwikkelingspsychologisch kader van A. Došen

Afdelingshoofd: Mieke Van Overbeke
Therapeutisch coördinator: Marieke Jooren
Beleidsarts: Dr. Linda Baudewijns
Afdelingsarts: Dr. Gunther Degraeve
Maatschappelijk werker: Véronique De Clercq

Locatie: campus St.-Alfons

 

Outreach De Steiger – De Meander (Mobiele Interventie Cel)
Mobiele interventiecel (MIC) voor personen met een verstandelijke beperking en bijkomende gedrags- en/of psychische problemen werkt vooral intermediair en intersectoraal. Outreach komt naar de cliënt en zijn omgeving toe en zal vanuit hun expertise betreffende geestelijke gezondheid tijdelijk ondersteunen.

Meer informatie voor verwijzers => outreach De Steiger – De Meander

SKIPI, mobiele crisiszorg voor volwassenen met verstandelijke beperking
In samenwerking met PC Caritas werd SKIPI opgestart, een mobiel team dat volwassenen met verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek bij crisissituaties begeleidt in zijn of haar omgeving.

SKIPI staat voor snelle, kortdurende, intensieve psychiatrische interventie. De medewerkers komen ter plaatse om expertise in te brengen en advies te verlenen. Het SKIPI-team is op weekdagen bereikbaar via 0477 88 02 08.

Meer informatie => SKIPI – informatiefolder

Partiële hospitalisatie
Alle opname-afdelingen beschikken over de mogelijkheid tot partiële hospitalisatie (dag of nacht).

Psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT)

PVT Lorkenstraat
Doelgroep: personen met een ernstig psychiatrische aandoening (EPA) die in aanmerking komen voor een woonomgeving met 24-uurs begeleiding

Coördinator Wonen: Stephanie Schuermans
Afdelingshoofden: Wouter Demarest & Isabelle De Wisperleir
Coördinator: Karline Vermeulen
Beleids- en afdelingsarts: Dr. Caroline De Smul
Maatschappelijk werker: Jasmijn Vandoorne
Herstelbegeleider:

Locatie: campus Lorkenstraat

Infobrochure => Informatiefolder PVT Lorkenstraat

PVT De Klip
Doelgroep: gestabiliseerde chronisch psychiatrische patiënten al of niet met bijkomende lichamelijke problemen

Afdelingshoofd: Leen Van Der Schueren
Therapeutisch coördinator: Jan Dossche
Beleidsarts: Dr. Caroline De Smul
Maatschappelijk werker: Jos Pyncket

Locatie: campus Dr. Guislain