Studiedag : Proeftuinen Zorgdorpen presenteert 2 jaar werking !

Woon-zorg-op-maat : FACT OF FICTIE ?

Donderdag 19 oktober 2017 – Gent

=> Finaal Programma :  Studiedag Zorgdorpen 19.10.2017_- finaal programma

=> Inschrijven via deze link

 

SITUERING

Het Agentschap Zorg en Gezondheid subsidieert voor 2 jaar “Proeftuinen Zorgdorpen” als pilootproject. De Heide VZW is penhouder en sociaal ondernemer en werkt hiervoor samen met drie partners: CAW Oost-Vlaanderen, P.C. Dr. Guislain en PC Caritas.
Een “nieuw samengesteld team” verzet bakens op vele terreinen…

Mensen met een EPA-profiel (ernstige psychische aandoening) die reeds lange tijd in het ziekenhuis verbleven en psychisch kwetsbare mensen binnen het CAW, worden ondersteund om “inclusief” en autonoom te wonen, met installatie van persoonsgerichte zorg.
Dit resulteert in een diversiteit aan woon- en dagbestedingsvormen.

Deze studiedag presenteert resultaten, onthult methodische aanpak, reflecteert bij gangbare paradigma’s, benoemt kwetsbaarheden, tekent krachtlijnen en beschouwt de (intersectorale) en lokale toekomst.

DOELGROEP

De studiedag richt zich tot doorverwijzers, patiëntenorganisaties, beleidsmakers, lokale besturen, docenten, studenten, oude en nieuwe hulpverleners, enfin : zorgdragers van morgen !

PROGRAMMA

Voormiddag

Voorstelling van het project ‘Proeftuinen Zorgdorpen’ :
wie – wat – wanneer en hoeveel ?
Dhr. Geert Stroobant, directeur De Heide VZW

Het proeftuintraject van A tot Z
Voorstelling door de teamleden

Intersectorale samenwerking tussen gehandicaptenzorg en GGZ : 1+1>2
Dhr. Filip Morisse, Zorgmanager P.C. Dr. Guislain
Mevr. Els Blomme Zorgmanager PC Caritas

Korte documentaire
‘Zorgdorpen, uit het leven gegrepen’

Namiddag

Housing first : waarom en hoe het werkt.
Prof. Dr. Koen Hermans, KU Leuven – LUCAS

Is regelluwte het probleem of de oplossing ?
Dhr. Alain Slock, inhoudelijk directeur CAW O-Vl
Dhr. Geert Stroobant, directeur De Heide VZW

Vermaatschappelijking van de zorg : wonen en zorg cliëntgericht met elkaar verbinden.
Mevr. Bernadette Van den Heuvel, Raadgever woonzorg Kabinet minister Jo Vandeurzen

Het leven zoals het is: uit het logboek ‘ Proeftuinen Zorgdorpen’

Download artikel (PDF, 137 KB)

Download artikel (PDF, 526 KB)