Studiedag : Proeftuinen Zorgdorpen presenteert 2 jaar werking !

Woon-zorg-op-maat : FACT OF FICTIE ?

Donderdag 19 oktober 2017 – Gent

=> Finaal Programma :  Studiedag Zorgdorpen 19.10.2017_- finaal programma

=> Inschrijven via deze link

 

SITUERING

Het Agentschap Zorg en Gezondheid subsidieert voor 2 jaar “Proeftuinen Zorgdorpen” als pilootproject. De Heide VZW is penhouder en sociaal ondernemer en werkt hiervoor samen met drie partners: CAW Oost-Vlaanderen, P.C. Dr. Guislain en PC Caritas.
Een “nieuw samengesteld team” verzet bakens op vele terreinen…

Mensen met een EPA-profiel (ernstige psychische aandoening) die reeds lange tijd in het ziekenhuis verbleven en psychisch kwetsbare mensen binnen het CAW, worden ondersteund om “inclusief” en autonoom te wonen, met installatie van persoonsgerichte zorg.
Dit resulteert in een diversiteit aan woon- en dagbestedingsvormen.

Deze studiedag presenteert resultaten, onthult methodische aanpak, reflecteert bij gangbare paradigma’s, benoemt kwetsbaarheden, tekent krachtlijnen en beschouwt de (intersectorale) en lokale toekomst.

DOELGROEP

De studiedag richt zich tot doorverwijzers, patiëntenorganisaties, beleidsmakers, lokale besturen, docenten, studenten, oude en nieuwe hulpverleners, enfin : zorgdragers van morgen !

PROGRAMMA

Voormiddag

Voorstelling van het project ‘Proeftuinen Zorgdorpen’ :
wie – wat – wanneer en hoeveel ?
Dhr. Geert Stroobant, directeur De Heide VZW

Het proeftuintraject van A tot Z
Voorstelling door de teamleden

Intersectorale samenwerking tussen gehandicaptenzorg en GGZ : 1+1>2
Dhr. Filip Morisse, Zorgmanager P.C. Dr. Guislain
Mevr. Els Blomme Zorgmanager PC Caritas

Korte documentaire
‘Zorgdorpen, uit het leven gegrepen’

Namiddag

Housing first : waarom en hoe het werkt.
Prof. Dr. Koen Hermans, KU Leuven – LUCAS

Is regelluwte het probleem of de oplossing ?
Dhr. Alain Slock, inhoudelijk directeur CAW O-Vl
Dhr. Geert Stroobant, directeur De Heide VZW

Vermaatschappelijking van de zorg : wonen en zorg cliëntgericht met elkaar verbinden.
Mevr. Bernadette Van den Heuvel, Raadgever woonzorg Kabinet minister Jo Vandeurzen

Het leven zoals het is: uit het logboek ‘ Proeftuinen Zorgdorpen’

Download artikel (PDF, 137 KB)

Download artikel (PDF, 526 KB)

Friends link: c2180-401 EX0-001 ICBB m70-301 070-466 070-487 icbb 1z0-497 C2090-303 ccd-410 070-177 og0-091 70-457 70-483 200-120 220-802 70-483 EX0-001 C_HANATEC131 070-466 vcp550 70-411 LX0-101 mb2-703 c4040-108 n10-005 ICBB 70-417 70-487 OG0-092 70-461 70-480 VCAD510 C4040-221 70-412 070-346 700-505 a00-212 mb2-703 c_tadm51_731 70-463 CCA-500 70-346 70-410