Vlaams-Nederlands congres
Geestelijke gezondheid voor personen met een licht verstandelijke beperking:
intersectorale perspectieven

19 april 2018 – Melle (Gent)

Graag nodigen wij u uit op het Vlaams-Nederlands congres ‘Geestelijke gezondheid voor personen met een licht verstandelijke beperking: intersectorale perspectieven’, dat doorgaat te Gent op 19 april 2018.

Dit congres is een initiatief van het P.C. Dr. Guislain, het W.I.V. en HoGent.

Samen met ere-genodigde Prof. Em. Dr. Anton Došen, maken we na 30 jaar een balans op van de visie van Prof. Došen en van de huidige situatie in Vlaanderen en Nederland. We zoemen in op mensen met een licht verstandelijke beperking en een bijkomende kwetsbaarheid op vlak van hun geestelijke gezondheid. In een snel veranderend zorglandschap, waarbij sectoren en hulpverleners zich herdefiniëren en vernieuwde accenten leggen, lopen deze personen nog steeds het risico om tussen de mazen van het net te vallen. Zorg en ondersteuning op maat, waarbij sectoren elkaar de hand reiken in een flexibel en intersectoraal verhaal, kan een stevig antwoord bieden.
Op dit congres wordt de persoon met een licht verstandelijke beperking en bijkomende noden op vlak van geestelijke gezondheid op een heldere en dynamische manier omschreven, waarbij stilgestaan wordt bij noden en behoeften, krachten en uitdagingen. Verder wordt stilgestaan bij een aantal ‘good practices’ vanuit een intersectoraal perspectief.

Tijdens dit congres wordt eveneens de allereerste Vlaams-Nederlandse Prijs prof. dr. Anton Došen uitgereikt.

Het volledige programma en de praktische informatie kan u op de website van het W.I.V. nalezen (www.wiv.be).

U kan de folder met het programma, alle praktische informatie en een toelichting rond de congresmedewerkers hier bekijken.

Folder: Vlaams Nederlands congres Geestelijke gezondheid voor personen met een licht verstandelijke beperking – intersectorale perspectieven

Het online inschrijvingsformulier op de website reeds beschikbaar. Aangezien het aantal deelnemers beperk is raden we aan tijdig in te schrijven via het online registratieformulier.

De deelnameprijs bedraagt € 104 en bevat alle congresmateriaal, syllabus en catering. Er is een reductie voorzien voor wie inschrijft voor 20.12.2017.

Voor alle praktische vragen en bijkomende info kan u met de organisatie contact opnemen via info@wiv.be.

We kijken alvast uit naar uw belangstelling en hopen u op 19 april 2018 te mogen verwelkomen.

Download artikel (PDF, 4 MB)

Friends link: c2180-401 EX0-001 ICBB m70-301 070-466 070-487 icbb 1z0-497 C2090-303 ccd-410 070-177 og0-091 70-457 70-483 200-120 220-802 70-483 EX0-001 C_HANATEC131 070-466 vcp550 70-411 LX0-101 mb2-703 c4040-108 n10-005 ICBB 70-417 70-487 OG0-092 70-461 70-480 VCAD510 C4040-221 70-412 070-346 700-505 a00-212 mb2-703 c_tadm51_731 70-463 CCA-500 70-346 70-410